เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนศรีบุญเรือง ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน , นายอาคม  วัฒนากูล  ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน , ประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนศรีบุญเรือง เพื่อเป็นทุนตั้งต้นแห่งความดี ในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

สำหรับเงินขวัญถุงพระราชทานดังกล่าว เป็นเงินพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่มีพระราชประสงค์ให้จัดตั้งตั้งกองทุนขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชนให้มีความรักความสามัคคีร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง โดยเข้ารับมอบเงินดังกล่าวจากผู้ว่าราชการ  จังหวัดลำพูน จำนวน 8,000 บาท และเคลื่อนขบวนอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานจากศาลากลางจังหวัดลำพูน เข้าสู่วิหารวัดศรีบุญเรือง ได้รับเกียรติจาก นายไถน  เตชะพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกรวยกระทง ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พร้อมกล่าวรายงานความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนศรีบุญเรือง  โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ กล่าวให้โอวาท จากนั้น ได้ประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 3 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล  ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อเป็นทุนแห่งความศรัทธาต่อไป  จัดขึ้น ณ วัดศรีบุญเรือง  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

*******************************************