นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดโครงการอบรมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กที่ทุกคนพึงรู้ ประจำปี 2651

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กที่ทุกคนพึงรู้ ประจำปี 2561  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและสตรี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็กและสตรี  ในการป้องกันการถูกล่อลวงและการละเมิดสิทธิ  ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรีตามบทบาทภารกิจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ และผู้อบรมประกอบด้วย แกนนำสตรีภายในชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน , นักเรียนโรงเรียนจักรคำคณาทร , นักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์และนักเรียนโรงเรียนเมธีวุฒิกร

 

ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้บรรยาย คุณรชยา  ฮั้นตระกูล  หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดลำพูน  เรื่อง กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  รวมถึง แนวทางการป้องกันและ การช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและสตรีที่ถูกล่องลวงและการละเมิดสิทธิ  โดยวิทยากร คุณศรีสังวาลย์ ปัญญาเป็ง เจ้าหน้าที่ภาคสนามอาวุโสจากมูลนิธิรักษ์ไทย จัดขึ้น ณ อาคารคุณธรรม ๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

 

************************************************