ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งครูสอนเด็กด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561