ประกาศราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)