เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2561

เทศบาลเมืองลำพูนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืน ซึ่งสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมพิธี  โดยมี นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานจากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติ จากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ส่งมอบพันธุ์ปลาจำนวน 300,054 ตัว พร้อมตัดริ้บบิ้นปล่อยขบวนคาราวาน เพื่อนำพันธุ์สัตว์น้ำทั้งหมดลงปล่อยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  นอกจากนี้ ประธานในพิธี ยังได้นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ร่วมพิธีทั้งหมดร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,009 ตัว ลงสู่ลำน้ำกวง สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ถือได้ว่าเป็นวันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติ โดยกรมประมง ได้สนับสนุนให้มีการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อคืนชีวิตและสร้างสมดุลธรรมชาติ ทั้งยังเป็นการชดเชยสำหรับการทำการประมงตลอดทั้งปีอีกด้วยจัดขึ้น บริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เมื่อวันที่  17 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

**********************************************************