เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน โดย นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาจากเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ให้กับนักเรียนผู้ที่ได้รับทุน จำนวน 16 คน จากทั้งหมด 33 คน พร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูนยังได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการมอบทุนการศึกษา พร้อมให้โอวาทแก่ผู้รับทุนทั้งหมด เพื่อนำไปปรับใช้ วางแผนและพัฒนาด้านการศึกษาของตนเอง

 

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2539 เป็นต้นมา จากการที่คณะกรรมการกองทุนการศึกษาเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับเทศบาลเมืองลำพูนตลอดมา และได้เดินทางมาเยี่ยมชมการศึกษาของเทศบาล จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาส่วนหนึ่งให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีความประพฤติดี แต่มีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว เทศบาลเมืองลำพูนได้มอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนอย่างต่อเนื่องทุกปี จนกว่านักเรียนทุนจะสำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

**********************************************