เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ประกวดกระทงใหญ่ , ประกวดกระทงประดิษฐ์ฝีมือนักเรียน และประชาชนทั่วไป , ประกวดโคมลอยฯ , ประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา