เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จัดพิธีเปิดถนนสลากย้อม กิจกรรมทางวัฒนธรรม “งานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีเปิดถนนสายสลากย้อม กิจกรรมทางวัฒนธรรม เนื่องในงานประเพณีสลลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2561 โดยมี ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม สำหรับพิธีเปิด นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานชุมชน พนักงานครู พนักงานเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมทั้งตัดริบบิ้นเพื่อเปิดถนนสายสลากย้อม กิจกรรมทางวัฒนธรรม บนเส้นทางถนนอินทยงยศ ตั้งแต่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปจนถึงหน้าสำนักงานไปรษณีย์จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา

หลังจากพิธีเปิด มีการแสดงฟ้อนขันดอก ,ฟ้อนเจิง ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน เทศบาลเมืองลำพูนและบรรยากาศการแต่งดาต้นสลากย้อมของคณะศรัทธา พร้อมการแสดงฮ่ำกะโลง ตลอดเส้นทางถนนอินทยงยศ นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายครัวกิน ครัวหย้อง ครัวใช้ และเสื้อผ้าพื้นเมือง เพื่อร่วมอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ทั้งยัง ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้กับเมืองลำพูน เมืองสลากย้อมแห่งเดี่ยวในโลก
สำหรับประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นงานประเพณีเก่าแก่ สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาล จัดมีขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 หรือ เดือน 12 เหนือของทุกๆ ปี เพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับ หรือถวายทาน อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ไว้สำหรับตัวเองในภายภาคหน้า ซึ่งในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

******************************************