เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อม ผ่านถนนไร้เสาไฟฟ้า เฉลิมฉลองประเพณีสลากย้อมอย่างยิ่งใหญ่และงดงาม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ตลอดจนผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่ต้นสลากย้อมในงาน “ประเพณีสลากย้อม เมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” จากหน้าศาลากลาง ผ่านถนนอินทยงยศ ถึงแยกประตูลี้ ผ่านถนนรอบเมืองใน เข้าสู่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เพื่อเฉลิมฉลองการนำสายไฟฟ้าลงดินของเทศบาลเมืองลำพูน นักท่องเที่ยวจะเห็นขบวนสลากย้อมสูง 8 เมตร และสูง 4 เมตร จำนวนกว่า 100 ต้น เคลื่อนผ่านบนถนนในเมืองลำพูน โดยมีผู้มีจิตศรัทธา และคนในชุมชนมาร่วมขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่งดงาม

ประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูน เป็นการทำบุญประจำปีก่อนออกพรรษา คนล้านนามักจะจัดทานสลากภัตรในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10  ในอดีตสลากย้อมเป็นการถวายทานเพื่อเป็นพุทธบูชาของหญิงสาว และเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่ง เทียบเท่ากับการบวชของผู้ชาย

ภายในวันเปิดงานยังมีการประกวดต้นสลากย้อม สูงไม่เกิน 12 เมตร เป็นการประกวดการสร้างสลากย้อมที่สมบูรณ์ มีคติความเชื่อในเรื่องศาสนาและความงดงามของการสร้างสลากย้อม ที่เน้นความสวยงาม ประณีต บรรจง แต่ทรงคุณค่า ลงตัวในทรวดทรงและการใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบ และยังมีการประกวดการฮ่ำกะโลง เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมการอ่านเรื่องราวเป็นทำนองโบราณ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของประเพณีสลากย้อมมิให้สูญหาย และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

………………………………………………………………………………………………………..