รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ให้การต้อนรับ มาดามหลี่ ปิน (Madam Li Bin) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese People’s Political Consultative Conference: CPPCC) และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นวัดที่สำคัญและอยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน  โดยมีการแสดงรำอวยพรต้อนรับผู้มาเยือน จากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นคณะได้เดินเยี่ยมชมตลาดขัวมุง ซึ่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง สินค้าหัตถกรรม และผ้าไหมยกดอก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทั้งในด้านความสวยงาม และมีเอกลักษณ์จนเป็นที่น่าเชื่อถือในคุณภาพและมาตรฐาน

…………………………………………………………………………………