เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดลำพูน ในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดลำพูน ในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่กระตุ้นการท่องเที่ยวใน 55 เมืองรอง และมีมาตรการลดหย่อนภาษี เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และประชาชนจังหวัดลำพูน ให้การต้อนรับ ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี และร่วมชมการสาธิตทำโคมล้านนา และแขวนโคมในเทศกาลโคมจังหวัดลำพูน จากนั้นเดินทางโดยรถรางของเทศบาลเมืองลำพูนไปกราบสักการะพระประทาน ณ วัดมหาวัน ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง กู่ช้าง กู่ม้า และวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น

โครงการ “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน” ในจังหวัดลำพูนครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว
สู่เส้นทางวัฒนธรรม ซึ่งจังหวัดลำพูนมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเชิงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่งดงาม ทั้งวัดวาอาราม เจดีย์เก่าแก่ ศิลปะล้านนาแท้ที่มีลวดลายอันวิจิตรงดงาม และสามารถผสมผสานกิจกรรมทางการท่องเที่ยวที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ทั้งการได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ได้กราบขอพรที่กู่ช้าง – กู่ม้า ซึ่งชาวลำพูนให้ความเคารพนับถือ และขอพรเรื่องความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง อาทิ  พระรอดหลวง วัดมหาวันวรวิหาร พระบรมธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร วัดจามเทวี เป็นต้น อีกทั้งงานหัตถกรรมที่สั่งสมกันมาอย่างยาวนานจนเป็นสินค้าขึ้นชื่ออย่างผ้าไหมยกดอก ถือเป็นเสน่ห์ที่โดดเด่นของจังหวัดลำพูน ที่ใครได้มาเยือนแล้ว ต้องหลงในมนต์เสน่ห์เมืองเก่า เมืองบุญแห่งล้านนา อย่างแน่นอน

………………………………………………………………………………………….…………..