เริ่มแล้ว! เทศกาลโคมหลากสี บูชาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย และพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์บริการท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน เปิดงานเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย และพระนางเจ้าจามเทวี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561  โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมไฟหลากสีสัน เพื่อถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถบูชาโคม แล้วเขียนชื่อและคำอธิฐาน เพื่อแขวนโคมทั่วเมืองลำพูน  ได้แก่ วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ, ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี, ลานวัดชัยชนึก, ถนนรอบเมืองใน ตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ฯถึงวัดชัยชนึก และถนนรอบเมืองในตั้งแต่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถึงหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย อีกทั้งยังสามารถเที่ยวชมความสวยงามของโคมนักษัตร  12 ราศี ในบริเวณศูนย์บริการท่องเที่ยว

สำหรับงานเทศกาลโคมหลากสี เป็นหนึ่งในกิจกรรมของงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ซึ่งจะมีพิธีเปิดเทศกาลโคมแสนดวง ที่ลานวัดพระธาตุหริภุญชัย ในวันที่ 16 พ.ย. 2561 , การจัดกระทงเล็กลอยน้ำ และถวายโคมแด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ในวันที่ 20 พ.ย. 2561 , พิธีถวายโคมแด่ พระนางจามเทวี ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ในวันที่ 21 พ.ย. 2561 และ พิธีเปิดงานลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย. 2561  ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถมาร่วมกิจกรรมสืบสานเทศกาลโคม และประเพณีลอยกระทง  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย และสะท้อนภาพลักษณ์ความเป็นเมืองบุญแห่งล้านนาของนครหริภุญชัย ที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่ามายาวนานกว่า 1,300 ปี

………………………………………………………………………………