อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำโคมของชุมชนเทศบาลเมืองลำพูน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดลำพูน ในโครงการ “ไทยเที่ยวไทย…ไทยยั่งยืน” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี พร้อมทั้งเยี่ยมชมให้กำลังใจชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ในการสาธิตการทำโคม ช่วงเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระธาตุเจ้าหริภุญชัย และพระนางเจ้าจามเทวี ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองลำพูน ได้ประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมไฟหลากสีสัน เพื่อถวายโคมเป็นพุทธบูชาต่อองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย และถวายเพื่อเคารพสักการะพระนางเจ้าจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งเมืองลำพูน ซึ่งประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถบูชาโคม แล้วเขียนชื่อและคำอธิฐาน เพื่อแขวนโคมทั่วเมืองลำพูน

 

………………………………………………….…………………