เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ ชมรมลูกหลานพระนางจามเทวี จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานครู และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 69 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันประสูติของพระนางจามเทวี ประจำปี 2561 โดยประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนนายก  เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยประธานในพิธี  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ เป็นประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรในครั้งนี้

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้ถวายมาลัยข้อพระกร พร้อมนำ หัวหน้าส่วนราชการ ถวายผลไม้  9 ชนิด  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและบ้านเมืองสืบไป  ซึ่งกำหนดเอาวันทางจันทรคติ วันแรม 10 ค่ำ เดือน 10 ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 4 ตุลาคม 2561 จัดขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน

***************************