นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬา รร.ในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 36 “สุโขทัยธานีเกมส์” ประจำปี 2561 ณ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองลำพูน โดย  นายประภัสร์ ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรี เมืองลำพูน  เป็นประธานให้โอวาท แก่คณะนักกีฬาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ก่อนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36  รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนับสนุนให้นักกีฬามีประสบการณ์   สร้างโอกาสในการแข่งขันจากระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด สู่ระดับภาค ทั้งยัง เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในระดับเดียวกันหรือระดับที่สูงกว่า และพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนอีกด้วย จัดขึ้น   ณ อาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน

สำหรับการแข่งขันกีฬาดังกล่าว  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “สุโขทัยธานีเกมส์” ประจำปี 2561  ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย และสนามกีฬา   ภายในจังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๘ ตุลาคม 2561 ในรอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ จากนั้น จะได้ทำการคัดเลือกนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

 

**********************************