ภาพถ่ายศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน (ถ่าย ณ วันที่ 24 กันยายน 2561)

ศูนย์ข้อมูลด้านการป้องกันการทุจริต เทศบาลเมืองลำพูน ตั้งอยู่ที่ อาคารคุณธรรม 17 ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน 27 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0 – 5356 – 1524