เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้ชื่อ จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเทศบาลเมืองลำพูนได้สนับสนุนรถจัดเก็บขยะ รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ และรถบรรทุกน้ำสำหรับฉีดล้างทำความสะอาดตามจุดต่างๆ เพื่อร่วมดำเนินการทำความสะอาด กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ในสถานที่สำคัญทั่วเมือง ได้แก่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน อนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ตลาดสดหนองดอก โรงเรียนเมธีวุฒิกร ฯลฯ โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

…………………………………………………………………………………