กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน งบประมาณประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูน งบประมาณประจำปี 2562  โดยมี นายอานนท์  ยาวิคำ  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ  พร้อมทั้ง พบปะ พูดคุย และแนะนำการดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุภายในงานดังกล่าว  กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน มีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น  เช่น การวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและวัดรอบเอว , การให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ , การสาธิตการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง  เพื่อช่วยบริหารกล้ามเนื้อส่วนขาและเข่า  วิทยากรโดย อาจารย์ระเบียบ  รังแก้ว  ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแคโยง จังหวัดเชียงใหม่  ตลอดจนการรับฟังธรรมะบรรยาย เพื่อเพิ่มความสงบทางจิตใจ ในการใช้สติ ดำเนินชีวิตบนความไม่ประมาท  โดย ท่านพระมหาวีระพงษ์  รักษาการเจ้าอาวาส   ดสันดอนรอม  ซึ่งจัดขึ้น  ณ อาคารคุณธรรม 36  ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองลำพูน

 

********************************