เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน จัดพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ในปีนี้ตรงกับวันที่ 25 ตุลาคม 2561  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร สร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง โดยพระภิกษุและสามเณรร่วมรับบิณฑบาต จำนวน 162 รูป  นำโดย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร พร้อมคณะสงฆ์ โดยเส้นทางการรับบิณฑบาตในครั้งนี้ เริ่มจากวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ  เลี้ยวขวาไปตามถนนรอบเมืองนอก  ถึงสี่แยกศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม  จากนั้นเลี้ยวขวาไปตามถนนวังขวา  ถึงสามแยกร้านทองเยาวราช  เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนอินทยงยศ  และสิ้นสุดบริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ นายสำเริง ไชยเสน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รวมถึง นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ กันอย่างเนืองแน่น ด้วยความเลื่อมใสศรัทธา ในพระพุทธศาสนา

 

สำหรับประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ถือเป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ในการทำบุญตักบาตรในช่วงหลังวันออกพรรษา 1 วัน ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่ว่าเป็นวันที่พระสัมมา สัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ในเวลาเช้า วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 หลังจากที่พระองค์ทรงจำพรรษา เป็นเวลา 3 เดือน และเทศนาอภิธรรมปิฎกโปรดพุทธมารดาแล้ว โดยพระองค์ได้เสด็จลงมายังโลกมนุษย์   ณ เมืองสังกัสส์ใกล้กับเมืองพาราณสี เมื่อชาวเมืองทราบข่าวก็พากันมาทำบุญตักบาตร และถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

 

 *******************************