ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโครงเหล็กพร้อมติดตั้งไฟฟ้าประดับ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง