ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติก่อสร้างต่อเติมอาคาร คสล.ห้องซักล้าง อาคารแพทย์แผนไทย ศูนย์บริการสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง