ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การจัดซื้อรถยนต์ แบบดับเบิ้ลแคป 2400CC จำนวน 1 คัน