ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ LED ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน