เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน”

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายสิริวุฒิ คำธิตา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนายฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานครู และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงาน “เทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” โดยมี  นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานในพิธีแขวนโคมไฟดวงใหญ่ และจุดประทีบถวายองค์พระธาตุ  พร้อมรับชมการแสดงชุด “๑๐ มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน” และการแสดงชุด “โคมแสนดวงที่เมืองลำพูน” ณ บริเวณลานวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  นำหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมการประดับตกแต่งด้วยโคมไฟหลากหลายสีสัน บริเวณภายในวัดพระธาตุฯ  และนั่งรถรางชมโคมไฟรอบเมืองลำพูน จนถึงลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา

********************************