เทศบาลเมืองลำพูน จัดขบวนแห่กระทงเล็กลอยน้ำชุมชน 17 ชุมชน ประจำปี 2561

เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูและนักเรียน และประธานคณะกรรมการชุมชน ร่วมเดินขบวนแห่กระทงเล็กลอยน้ำของชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 17 ชุมชน และโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน เพื่อนำกระทงเล็กไปลอยน้ำ ตกแต่งประดับประดาคูเมือง ทั้ง 15 คูเมือง  ด้วยรูปแบบและไฟฟ้าอย่างงดงาม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้แสดงออกถึง   ความสามัคคี และแสดงถึงเอกลักษณ์ของเมืองลำพูน ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน โดยขบวนเริ่มตั้งแต่ บริเวณข้างจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอินทยงยศ และถนนวังขวาและสิ้นสุดขบวน ณ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูน  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561  เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา

 

**************************