ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน