เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานประเพณีลอยกระทง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561  เทศบาลเมืองลำพูน  โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรี  เมืองลำพูน  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานคณะกรรมการชุมชน พนักงานครู และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561  ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม จังหวัดลำพูน  โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน  เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิด พร้อมปล่อยโคมลอยจำนวน 19 ดวง ขึ้นสู่ท้องฟ้า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมการแสดง “ฟ้อนล้านนา OPENING”  เปิดงานลอยกระทงในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเดินขบวนแห่กระทงใหญ่ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างสวยงามจำนวนทั้งสิ้น 9 ขบวน โดยเส้นทางขบวน เริ่มต้นจากบริเวณสามแยก ร้านทองเยาวราช เคลื่อนไปตามถนนอินทยงยศถึงสี่แยกประตูช้างสี เลี้ยวขวาไปตามถนนรอบเมืองในและสิ้นสุดขบวนบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม

ทั้งนี้ ภายในงาน ยังจัดกิจกรรมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา เชิงสร้างสรรค์  และการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ พร้อมจัดพิธีมอบรางวัลการประกวดต่างๆ โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ให้เกียรติมอบรางวัลการตัดสินและการประกวดต่างๆ ซึ่งปรากฏผลการตัดสินและรางวัลต่างๆ ดังนี้

 

ผลการประกวดกระทงใหญ่

กลุ่ม ก

 • รางวัลชนะเลิศ                     โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน             เงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     กศน. อำเภอเมืองลำพูน                        เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย   เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย                      มสธ. ลำพูน ชมรมบัณฑิตและนักศึกษา     เงินรางวัล 12,000 บาท

 

กลุ่ม ข

 • รางวัลชนะเลิศ                     ครัวยุพิน                                     เงินรางวัล 40,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     วัดริมร่องสะหลีศรีบุญค้ำ                   เงินรางวัล 30,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     บริษัทฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด      เงินรางวัล 20,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

 

ผลการประกวดการแสดงศิลปะพื้นบ้าน ล้านนา เชิงสร้างสรรค์

ระดับประถมศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ                   โรงเรียนบ้านตองกาย                       เงินรางวัล 7,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนเทศบาลศรีปิงเมือง                เงินรางวัล 5,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนบ้านห้วยไผ่                        เงินรางวัล 4,000 บาท  พร้อมถ้วยรางวัล

 

ระดับมัธยมศึกษาและประชาชนทั่วไป

 • รางวัลชนะเลิศ                   ทีมกลุ่มยุทธศิลปหริภุญไชย                เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     โรงเรียนแม่โถวิทยา                        เงินรางวัล 8,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2     โรงเรียนเทศบาลประตูลี้                   เงินรางวัล 6,000 บาท   พร้อมถ้วยรางวัล

 

**********************************************