นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ลงพื้นที่รณรงค์ No Foam บริเวณข่วงคนเตียวหละปูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ลงพื้นที่รณรงค์งดการใช้ภาชนะโฟม (No Foam) ในการบรรจุอาหาร เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณข่วงคนเตียวหละปูน (ถนนคนเดินลำพูน) เพื่อเดินหน้านโยบายการรณรงค์ ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำพูน เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารอย่างเข้มงวด ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนได้มีการขับเคลื่อนโดยการณรงค์ให้งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ทำจากโฟม ผ่านร้านค้าและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดสะอาด ปราศจากโฟม ตามแผนดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

โดยกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ในครั้งนี้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลำพูน ได้แจกเอกสารส่งเสริมความรู้และสร้างความเข้าใจให้ผู้ประกอบการในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ควบคู่กับการรณรงค์ให้ใช้ภาชนะที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ใบตอง กระดาษชานอ้อย เนื่องจากวัสดุเหล่านี้เป็นสารอินทรีย์ย่อยสลายตามธรรมชาติ และไม่มีอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

 

………………………………………………………………………………………………………………….