ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกสวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์นันทนาการเทศบาลเมืองลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)