เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑  โดยมี นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี  นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้ราชสัการะ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามลำดับ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถวายราชสดุดี เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย  จัดขึ้น ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน

*********************************************