เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี เนื่องในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ภายในพิธีบวงสรวงผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ถวายมาลัยข้อพระกรอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี จุดธูปเทียนบูชา และปักธูปหาง พร้อมทั้งโปรยดอกไม้บนเครื่องบวงสรวง จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันปักธูปหางบนเครื่องบวงสรวง โดยมีอาจารย์พงษ์เทพ มนัสตรง เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวงพระนางจามเทวี และมีการแสดงฟ้อนหริภุญชัยโดยชมรมอนุรักษ์การฟ้อนหริภุญชัย และการแสดงฟ้อนเล็บจากนักเรียนโรงเรียนเทศบาลประตูลี้

ซึ่งกำหนดจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว จังหวัดลำพูน ประจำปี 2562 เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาจังหวัดลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน

 

………………………………………………………………………………………..