เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน”

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน  เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน  “หนึ่งพลัง ต้านทุจริต”  ณ โรงภาพยนต์ EGV ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ลำพูน

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี และมอบโล่เกียรติบัตร   แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จากนั้น ผู้ร่วมงานได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งร่วมชมวีดิทัศน์ความเป็นมาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล  (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ประจำปี 2561

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การชมภาพยนตร์ “ฉลาดเกมส์โกง” หนังสั้น / คลิปรณรงค์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต , การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น จากหน่วยงานภาคีเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน – นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้ง บุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่มาร่วมกันแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานทุกคนต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีขาวมาร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดลำพูน   อย่างพร้อมเพรียงกัน

******************************