ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนรอบเมืองหน้าวัดพระธาตุหรภุญชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)