เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของขวัญ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมประชุมชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนผู้พิการเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งจัดขึ้นโดย กองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเข้ารับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น การให้บริการตัดผมเสริมสวยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รับฟังธรรมะบรรยายกล่อมเกลาจิตใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยามต้องเผชิญทุกข์ รวมถึงให้ความรู้ด้านสุขภาพ

อีกทั้งช่วงนี้ใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูน สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน และกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน  จึงได้กิจกรรมพิเศษโดยการเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบของที่ระลึก ได้แก่ แก้วน้ำ และถุงผ้า เพื่อร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้าลดโลกร้อน การใช้ถุงผ้าไปตลาดลดการใช้ถุงพลาสติก รวมถึงมีการจับสลากมอบของขวัญ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้พิการและผู้ที่ดูแลผู้พิการ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ อาคารคุณธรรม 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

 

………………………………………………………………………………