เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561  ณ ศาลพระนางเจ้าจามเทวี ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี โดยมีนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย โดยชุมชนศรีบุญเรือง ตลอดจนลูกหลานพระนางจามเทวี ได้จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การขึ้นครองราชย์ของพระนางเจ้าจามเทวี เป็นประจำทุกปี และปีนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จากนั้นเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา ซึ่งพระนางจามเทวี เป็นสตรีที่มีบทบาทสำคัญโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์ล้านนาไทย ด้วยทรงเป็นกษัตรีองค์แรกของราชวงศ์จามเทวีที่ปกครองเมืองหริภุญชัย หรือเมืองลำพูน ให้เป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งกว่าอาณาจักรใดๆในยุคนั้น

พระนางจามเทวีไม่เพียงแต่มีพระสิริโฉมงดงาม แต่ยังทรงมีพระปัญญาเป็นเลิศ และได้น้อมนำพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า มาเผยแพร่ในดินแดนล้านนาไทย  กล่าวกันว่าในสมัยนั้น โปรดให้สร้างพระอารามไว้ 4 มุมเมือง รวมแล้วมีพระอารามถึง 2 พันแห่งทั่วพระนครและปริมณฑล  นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของนครหริภุญชัย ยาวนานจนมาถึงปัจจุบัน

 

……………………………………………………………………………………..