โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดงานวันคล้ายสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 91 ปี

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เทศบาลเมืองลำพูน โดยโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ จัดงานวันคล้าย วันสถาปนาโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ครบรอบ 91 ปี  โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด พร้อมร่วมพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จำนวน 9 รูป ร่วมด้วย นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ รวมถึงข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ณ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อต่อยอดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และประพฤติตนดี จำนวน 233 ทุน  สำหรับโรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน มีประวัติการก่อตั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2470 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  ซึ่งโรงเรียนฯได้สั่งสมประสบการณ์ สร้างผลงานและชื่อเสียงทางด้านการศึกษามาเป็นระยะเวลากว่า 91 ปี ที่พร้อมจะพัฒนาคุณภาพการศึกษา นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป

*****************************************