เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม

เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมสวดมนต์ข้ามปี ในงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ และวิถีธรรม ในค่ำวันที่ 31 มกราคม 2561 ไปจนถึงเช้าวันใหม่วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยว จำนวนหลายพันคน ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปี และสืบชะตา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญกุศล น้อมนำสิ่งที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต เสริมสร้างความสุข ความเจริญ

ซึ่งคณะสงฆ์ได้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญชัยมงคลคาถา และประกอบพิธีสืบชะตา พิธีเรียกขวัญแบบล้านนา โดยพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และยังมีกิจกรรมเสริมมงคลชีวิต ด้วยการถวายผ้าห่มพระธาตุ และร่วมเป็นเจ้าภาพระฆัง มิ่งมงคลชีวิตสถิตชั่วนิรันดร์ จำนวน 84,000 ใบ ที่ศรัทธาพุทธศาสนิกชนจะช่วยกันฮอมบุญ ฮอมใจ ประดับไว้รอบองค์พระธาตุ ซึ่งมีความหมายถึงการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้ว และทรงแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์เป็นเวลายาวนานถึง 84 พรรษา คำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ รวบรวมได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ เรียกว่า พระไตรปิฎก แบ่งออกเป็น 3 ปิฎก หรือ 3 หมวดด้วยกัน ประกอบด้วย พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวิถีพุทธ และวิถีชุมชนของชาวลำพูนที่งดงาม และสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอย่างต่อเนื่อง

…………………………………………………………………………………………………