เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง
เเด่พระภิกษุ สามเณร ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมความเป็นสิริมลคนแก่ชีวิต โดยมีพระเทพรัตนนายก
เจ้าคณะจังหวัดลำพูน นำพระสงฆ์ จำนวน 150 รูป รับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน

โอกาสนี้ พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน และผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อวยพรปีใหม่ให้พุทธศาสนิกชนที่ร่วมงาน เพื่อเป็นมงคลชีวิตแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมสืบไป

…………………………………………………………………………………………..