เทศบาลเมืองลำพูน สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าราชการ และหัวหน้าส่วนราชการ

เทศบาลเมืองลำพูน  โดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 มอบถุงผ้าและแก้วน้ำที่ระลึก แก่นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ และร่วมสนับสนุนนโยบายของจังหวัดลำพูนในการรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

…………………………………………………………………………..