เทศบาลเมืองลำพูนเปิด “เฮือนศิลปินหริภุญชัย” ครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่องาน “ไม้แกะสลัก หัตถศิลป์ ถิ่นบ้านทา”

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล ,  ประธานคณะกรรมการชุมชน , พนักงานเทศบาล , พนักงานครูและนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ทั้ง 4 โรงเรียน ร่วมพิธีเปิดโครงการเฮือนศิลปินหริภุญชัย ครั้งที่ 16 ภายใต้ชื่องาน “ไม้แกะสลัก หัตถศิลป์ ถิ่นบ้านทา”  ซึ่งเป็นนิทรรศการจัดแสดงผลงาน ไม้แกะสลัก เป็นศิลปะประเภทหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า ทั้งรูปแบบ ของใช้และของตกแต่งบ้าน โดยศิลปิน คุณกิจเกษม แก้วกาศ และคุณรมณี  แก้วกาศ เจ้าของร้านกิจเกษมแกะสลักจำหน่ายสินค้าไม้แกะสลักหลากหลายประเภท อีกทั้ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้า OTOP  ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่หมู่บ้านทาหนองยางฟ้า ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน  โดยการจัดนิทรรศการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของศิลปินคนลำพูนให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งจัดขึ้น ณ เฮือนศิลปินหริภญชัย  ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา

เทศบาลเมืองลำพูน จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนที่สนใจ ร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงาน ครั้งที่ 16  ภายใต้ชื่องาน “ไม้แกะสลัก หัตถศิลป์ ถิ่นบ้านทา” ณ เฮือนศิลปินหริภุญชัย ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ จ.ลำพูน  ซึ่งเปิดให้เข้าชมนิทรรศการ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์)  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในเวลา 09.00 น. – 16.00 น.

************************************