เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ คณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562  เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาลฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  และนายสุธี  มากบุญ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ที่เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดลำพูน  โอกาสนี้ได้เข้าสักการะพระนางจามเทวี องค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญชัย ณ ลานอนุสารีย์พระนางจามเทวี จังหวัดลำพูน

*****************************