เทศบาลเมืองลำพูนจัดงานวันครู ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล , พนักงานครูเทศบาล ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันครู ประจำปี 2562  ภายใต้คำขวัญ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 ที่ว่า “ครูดี ศิษย์ดีมีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี”  จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ผู้สร้างคุณูปการต่อการศึกษาไทย

การจัดงานวันครูในปีนี้ ภาคเช้าได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในการมอบรางวัลอันทรงเกียรติด้านการศึกษาให้แก่คณะครูทั้งหมด 3 รางวัล คือ

  1. การมอบเกียรติบัตร “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2561 ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้
  2. การมอบรางวัลครูดี ศรีหริภุญชัย ได้แก่ นางสถาพร วังธิยอง
  3. การมอบรางวัลครู ผู้มีผลงานโดดเด่น

ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีครูที่ได้รับรางวัล จำนวน 11 คน พร้อมกันนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาท พร้อมมอบนโยบายให้แก่พนักงานครูในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น ตัวแทนครู นำโดย นางสุดาพร  ธิใหม่ธง  ได้กล่าวนำสวดคำฉันท์ และนำกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมยืนสงบนิ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิประสาทวิชา และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชวันครู  สร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่คณะครูผู้สอนในการพัฒนา คิดค้น สร้างสื่อการเรียนการสอนให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อน จัดขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  ที่ผ่านมา

****************************************