ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ และบุคลากรสนับสนุนการสอนคอมพิวเตอร์/โสตทัศนศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562