เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์  2562  เทศบาลเมืองลำพูน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองในการเล่นกีฬาและกรีฑา เพื่อพัฒนาทักษะร่างกายให้แข็งแรง มีสุขภาพดี  เริ่มด้วยขบวนพาเหรดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน  ซึ่งเคลื่อนขบวนจากจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เข้าสู่สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  โดยมี นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  ในฐานะประธานการจัดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และได้รับเกียรติจาก  รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  นายอานนท์  ยาวิคำ  เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้อง  เป็นปฐมฤกษ์ การแข่งขันกีฬาและกรีฑาในปีนี้

จากนั้น ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน จำนวน 4 คน ได้วิ่งคบเพลิง เพื่อนำไปจุดที่กระถางคบเพลิง เป็นสัญญานถึงการเปิดพิธีการแข่งขัน พร้อมด้วยนักกีฬาอาวุโสนำนักกีฬาทั้งหมดปฏิญาณตนก่อนการแข่งขันกีฬา และการแสดงระดับอนุบาลจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการแสดงชุดทูบี พราว จากโรงเรียนเทศบาลประตูลี้  พร้อมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาตามสูจิบัตร โดยจัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

***************************************