เทศบาลเมืองลำพูนร่วมรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้าจากสโมสรโรตารีลำพูน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  ได้ให้เกียรติรับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้า จาก สโมสรโรตารีลำพูน นำโดย นายอรรถพันธ์  จันทร์ทบ  นายกสโมสรโรตารีลำพูน พร้อมด้วย คณะทีมงานสโมสรโรตารีลำพูน ณ ห้องประชุมอาคาร 36 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน

สโมสรโรตารี เป็นองค์กรภาคเอกชนที่รวมนักธุรกิจ และผู้บริหารหลากหลายอาชีพมารวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือสังคมที่ด้อยโอกาส และเป็นตัวอย่างในการเสาะแสวงหาความก้าวหน้า และความมั่นคงแห่งมนุษยธรรม  ในการนี้ สโมสรโรตารีจึงได้สนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนไฟฟ้าให้แก่เทศบาลเมืองลำพูน ตามโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 3 ลิตร ชนิดพ่นยาได้ Yuwell รุ่น Y- 7F – 3W นี้ มีคุณสมบัติ เพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการให้ออกซิเจนแบบต่อเนื่อง มีฟังค์ชันพ่นยาได้ มาพร้อมอุปกรณ์ชุดพ่นยา  ทั้งยัง มีระบบตั้งเวลาปิด เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ไม่เกิน 55 เดซิเบล  คำสั่งไฟ 320 วัตต์ การไหลของออกซิเจน 0.5 – 3 ลิตร/ นาที ความเข้มข้นของออกซิเจนที่ได้ไม่ต่ำกว่า 90 – 95 %  น้ำหนักตัวเครื่อง 24 กิโลกรัม สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ถึง 1 – 1.30 ชั่วโมง ราคาประมาณ 20,000 บาท นับเป็นการสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป

**************************************