เชิญเด็กและเยาวชนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกิจกรรม เทคนิคการวาดภาพ การร่างภาพ การลงสี ศิลปะการเพ้นท์ผนัง รับฟรี จำนวนจำกัดเพียง 40 คน