เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  นางทิพย์วรรณ  ความสุข  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน  ร่วมให้การต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย  จังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นายสรรเกียรติ  กุลเจริญ  นายกเทศมนตรี    เมืองปู่เจ้าสมิงพราย  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการกอง , และเจ้าหน้าที่คณะศึกษาดูงานฯ  จำนวน 9 คน  เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การดำเนินงานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้รับรางวัลพระปกเกล้า สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ประจำปี 2561 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  พร้อมทั้ง รับฟังการนำเสนอและบรรยายสรุปนวัตกรรมที่เทศบาลเมืองลำพูนส่งเข้าร่วม จำนวน 3 นวัตกรรม คือ

  1.  นวัตกรรมเมืองลำพูนไม่ทนต่อการทุจริต
  2.  นวัตกรรมกองทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  3.  นวัตกรรมชุมชนลดขยะ เทศบาลเมืองลำพูน

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน

 

**********************************