เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม “ธารน้ำใจดับไฟป่าปี 3 ครัวตานต้านเผา”

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เทศบาลเมืองลำพูน  นำโดย  นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน  และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม “ธารน้ำใจดับไฟป่า ปี 3  ครัวตานต้านเผา”   เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมรักษาคุณภาพอากาศ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ประจำปี 2562  จัดขึ้นโดย ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  โดยมี พระเทพรัตนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาส วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมพิธีส่งมอบน้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็น ให้กับเจ้าหน้าที่ ดับไฟป่า  พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดกิจกรรม นำหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมการแห่ครัวตานต้านเผา  ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

********************************************