เทศบาลเมืองลำพูน ต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลห้วยกรด ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะเปียก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองลำพูน นางทิพย์วรรณ ความสุข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ให้การต้อนรับคณะดูงานเทศบาลตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ประกอบด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชนในตำบลห้วยกรด จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการขยะเปียกของเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการบริหารจัดการขยะเปียกของเทศบาลเมืองลำพูน เน้นการคัดแยกขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป เพื่อลดปริมาณขยะ และลดปัญหากลิ่นเหม็นจากขยะเปียกที่สร้างความรำคาญให้แก่ชุมชน ซึ่งขยะเปียกที่มีอินทรียสารเน่าเปื่อยปะปนอยู่ส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำ และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน เทศบาลเมืองลำพูนจึงสร้างความร่วมกับครัวเรือน สถานประกอบการ สถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ในการจัดนำถังพลาสติกหรือถังขยะ มาเจาะก้นถังออก จากนั้นขุดหลุมดินใกล้ต้นไม้หรือที่โล่ง ให้ลึกพอประมาณ แล้วฝังลงไปในหลุม เพื่อนำขยะเปียก เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ผัก ที่ต้องการทิ้งใส่ลงไปในถังแล้วปิดฝา เมื่อเวลาผ่านไปจุลินทรีย์ที่อยู่ในดินจะเป็นตัวย่อยสลายเศษอาหารและกลายเป็นปุ๋ย ซึ่งโครงการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารและขยะเปียก เป็นส่วนหนึ่งที่ผลให้จังหวัดลำพูนได้รับรางวัล “จังหวัดสะอาดอันดับ 1 ของประเทศ” 2 ปีซ้อน  ซึ่งทุกภาคส่วนได้ต่อยอดพัฒนางาน เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอย และยังทำให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

…………………………………………………………………………………