เทศบาลเมืองลำพูน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป 2562